Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet omdat we deze niet van u vragen.

De gegevensverzameling baseren wij, zonder toestemming vooraf, op rechtsgrondslag van de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties, er worden geen ipadressen verzameld en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwijderen de gegevens daarna uit ons systeem.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@daadkracht‐marketing.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en (daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie. WordPress websites zijn beveiligd met een wachtwoord. Plugins en WordPress worden periodiek geüpdatet. De meeste websites zijn voorzien van een reCaptchabeveiliging en of Login Lockdown ter voorkoming van geautomatiseerde aanvallen. Wij bewaren alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud en op servers (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e‐mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om gegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist), te laten corrigeren of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stuur uw eventuele verzoek hiervoor naar het onderstaande emailadres.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Ons advies is dan ook om geregeld de privacyverklaring te controleren op wijzigingen. Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.

Back to Top